Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat | Mafisí: síkölcsönző és sífelszerelések

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Mafisí Síkölcsönző a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban közérthető tájékoztatást adjon azoknak a természetes személyeknek, akik az interneten, www.mafisi.eu, www.mafisi.hu weboldalak látogatásán keresztül kapcsolatba kerültek/kerülnek az Adatkezelővel, és tájékoztassa őket arról, hogy személyes adataikat a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és ennek során tiszteletben tartja és védi.
Közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hozunk nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozunk olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

 

  • 1. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelését a Mafisí Síkölcsönző nevében Megyeri Attila végzi.
Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 167/a.
E-mail cím:  mafisi@freemail.hu
Telefonszám: +36-30-940-6993 

  • 2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

  • 3. Kezelt adatok köre, ideje, célja

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel e-mailben, Facebook-on, telefonon, postai úton.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Cégnév, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel során.
A kezelt adatok időtartama: 
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkétes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén – a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Facebook-os megkeresés: A beérkezett megkereséseket a küldő nevével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt a Facebook működési jellegéből adódóan, visszavonásáig, törléséig kezeljük.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Kapcsolatfelvételi űrlap

A kezelt adatok köre: név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím, webcím. A kezelt adatok időtartama: a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
A kezelt adatok célja: ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév
Adatkezelés célja: a feliratkozással a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direktmarketing tartalmú (gazdasági reklámot is tartalmazó) hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során Felhasználó által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.
Adatkezelés időtartama: mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés)

Technikai adatok, Honlap látogatás adatai

Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Kezelt adatok köre: dátum, időpont, Felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.
Adatkezelés célja: Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Adatkezelés célja a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Cookie-k (sütik) kezelése

Adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Érintettek köre: A Honlapot látogató valamennyi Felhasználó.
Kezelt adatok köre: részletesen lentebb az egyes szolgáltatásoknál
Adatkezelés ideje: honlapon történő látogatás időtartama alatt él, azt követően automatikusan törlődik.

 

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)

Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást.
A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlapon használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Google Adwords

Adatkezelés célja: hogy Adatkezelő képes legyen elemezni az AdWords hirdetések hatékonyságát, ill. Felhasználó számára érdeklődési körön alapuló reklámot tegyen elérhetővé. Ezt a rendszer a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével végzi. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.

A kezelt adatok köre: technikai jellegű adatok, melyek nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására. Bővebb információ a Google által használt cookie-k típusairól az alábbi linken érhető el: https://policies.google.com/technologies/types
A kezelt adatok időtartama: 30 nap
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása

Sütik (cookie-k) törlése
A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

  • 4. Külső szolgáltatók adatkezelése

Adatkezelő az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 789-2-789,
Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@tarhely.eu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. (Webgalamb hírlevélküldő rendszer)
Az adatfeldolgozó székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 5551100
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@ens.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

 

  • 5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Előzetes tájékozódáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt, illetve ezen kérheti az itt felsorolásra kerülő jogok érvényesítését: mafisi@freemail.hu

A felhasználó hozzáférési joga

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 A törléshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Adatkezelési nyilatkozatban írt feltételekkel a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben.

Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

  • 6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től hatályos. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.