Jogi nyilatkozat | Mafisí: síkölcsönző és sífelszerelések

Jogi nyilatkozat

A weboldal használatának feltételei és a Szerzői jogok

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon található anyagok egészét vagy részeit kizárólag a Mafisi.eu (továbbiakban Üzemeltető) jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, többszörözni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, hasznosítani. Lehetővé tesszük azonban, hogy saját, személyes használatra, nem kereskedelmi célra a szabad felhasználás körében a Felhasználó (a Weboldal látogatója vagy a vásárlónk) a Weboldal tartalmát, vagy kivonatait számítógépén (vagy egyéb elektronikus eszközein) tárolja, vagy kinyomtassa. A Weboldalra és minden elemére a Szerzői jogi törvény (jelenleg: 1999. évi LXXVI. törvény), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (jelenleg: 1959. évi IV. tv, amely 2014. márciustól módosul!) és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései is alkalmazandóak. Tehát a Weboldal és minden eleme ezen törvények védelme alatt állnak, amelyeknek értelmében a Weboldal az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képező szellemi alkotás.

Szerzői jogvédelem

Kijelentjük, hogy ezen Weboldalt a Mafisi.eu (továbbiakban: Üzemeltető) működteti. Postacím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 167/a.

Ezen Weboldal mindennemű tartalma: teljes szöveges és grafikus tartalom, képek, videók, letölthető tanulmányok, kérdőívek, hírlevelek (közzétételi időponttól függetlenül) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az Üzemeltető jogtulajdonát képezik.

A Weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.

Mindennemű tartalomátvétel csak az Üzemeltetővel kötött előzetes írásbeli engedély után lehetséges. Tartalomátvétel esetén kötelezendően megjelenítendő a forrás neve (domainnév), valamint a Szerző neve. Csak az Üzemeltető által engedélyezett tartalom/tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

A jogellenes felhasználásért kötbér fizetendő

Írásbeli üzemeltetői hozzájárulás nélküli utánközlés, -használat, átdolgozás, használati, közzétételi napi díja 100.000 Ft másolt, felhasznált oldalanként, képenként, videóként. A felhasználási díj a felhasználás minden megkezdett napjára és a felhasznált tartalmi elemek mindegyikére külön-külön megilleti az Üzemeltetőt. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 15%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett információt.

Ha a felhasznált tartalmat a Felhasználó más számára ellenszolgáltatás fejében teszi hozzáférhetővé, akkor a Felhasználó köteles az ezzel elért vagyoni előnyt az Üzemeltető számára átengedni. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítás alkalmazandó, ami közokiratnak minősül.

Felhasználói hozzájárulás

A Weboldalon történő böngészéssel a Felhasználó elfogadja a jelen Jogi Nyilatkozatba foglalt összes feltételt, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalt kizárólagosan magáncélra használja. Elismeri, és nem vitatja, hogy a Weboldal tartalma a Weboldal Üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képzi. A Weboldal Üzemeltetője nem járul hozzá a Weboldal tartalmának üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása pedig díjköteles tevékenység. A jelen feltételek tudomásulvételével a Felhasználó egyidejűleg aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Weboldalt Üzemeltető cég székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.